Coface garanterar en smidig internationell handel
09.12.2015
Ekonomiska publikationer

Barometer sektorrisk december 2015

Barometer sektorrisk december 2015

Bland de 14 branscher som övervakas i de tre huvudregionerna i världen (Västeuropa, Nordamerika och framväxande Asien), nedgraderades tre under det tredje kvartalet 2015: metallurgi i Europa, detaljhandeln i Nordamerika och textil/kläder i tillväxtekonomierna i Asien.

 

Den senare lider av överkapacitet och skadas av de ökade arbetskostnaderna i Kina. Risknivån förblir hög i denna region inom industrisektorn där många aktörer har överinvesterat och blivit överskuldsatta under det senaste årtiondet (metallurgi, kemikalier, bygg-, energi och verkstadsinudstrin i synnerhet). Läkemedel, tjänster och detaljhandeln fortsätter å andra sidan att dra nytta av den ökade medelklassen.

 

Den kinesiska överkapaciteten drabbar Europa, i synnerhet metallsektorn som också måste klara av fallande priser. Stålproduktionen i europa har minskat sedan juni 2015 till förmån för import, främst från Asien.  Kontrasterna i USA är mindre uttalad, där de sektorer som drar nytta av nedgången i oljepriset  (kemikalie) eller ihållande hushållskonsumtion (bilar, textiler, transport) innebär relativt låg risk. Detaljhandeln är dock undantaget som bekrfätar reglen, där vissa traditionella aktörer lider av konkurrensen från internetförsäljningen och det sjunkande konsumentförtroendet.

 

MEDIE KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Barometer sektorrisk december 2015 (1,13 MB)
Sidans topp