Coface garanterar en smidig internationell handel
13.07.2017
Ekonomiska publikationer

Betalningsundersökning företag i Asien 2016 – ökade risker

Betalningsundersökning företag i Asien 2016 – ökade risker

Coface genomför årligen en undersökning för att analysera företagens betalningstrender och erfarenheter i åtta utvalda ekonomier i Asien – Stillahavsområde (APAC). Vår undersökning för 2016 visade att  betalningsriskerna eskalerade till följd av finansiell stress och en mindre strikt inställning till kreditkontroller.

 

I vår undersökning visar antalet svarande som erbjuder försäljning på kredit en viss minskning jämfört med 2015. De som erbjöd försäljning på kredit ökade sina kreditvillkor från 55 till 59 dagar. Endast hälften av de svarande företagen kontrollerade och bevakade sin köpares kreditvärdighet 2016 medan en tredjedel bevakade sina köpares betalningshistorik. Detta är en återspegling av ett mindre strikt förhållningssätt till kreditrisker.

 

Ta del av vår ekonomiska publikation Betalningsundersökning företag i Asien 2016 – ökade risker.

 

Innehåll/
  • Betalningsundersökning – Resultat för APAC
  • Analys fördelat per sektor
  • Bilaga 1: Resultat angivet per land
  • Bilaga 2: Bakgrunden till undersökningen
Ladda ned denna publikation : Betalningsundersökning företag i Asien 2016 – ökade risker (2,19 MB)
Sidans topp