Coface garanterar en smidig internationell handel
26.09.2013
Ekonomiska publikationer

Biltillverkarna i Europa fokuserar på tillväxtländerna

Coface Sektor Panorama September 2013

Detta Panorama innehåller vår globala Sektor barometer, som analyserar situationen i fjorton viktiga ekonomiska sektorer i tre av världens större regioner (EU, Nordamerika och framväxande  Asien) genom en enda riskindikator. I Europa fortsätter riskerna att försämras, särskilt inom kemikalieindustrin på grund av de kvarstående problemen inom den europeiska industrin och även inom läkemedelsbranschen på grund av de finanspolitiska åtstramningsåtgärder som vidtagits av myndigheterna. Denna Panorama innehåller också vår studie om  det fokus de europeiska biltillverkare har på tillväxtländerna genom två viktiga tillväxtmarknader: Ryssland och Turkiet.

 

SEKTOR BAROMETER

 Trots slutet på recessionen i euroområdet fortsätter riskerna att förvärras i södra Europa. Det har också skett en viss försämring av kreditriskerna i tillväxtekonomierna i Asien.

BILINDUSTRIN I VÄRLDEN

 Bilindustrin motsvarar en omsättning på ¤ 2,000 miljarder. 2018, kommer den beräknade genomsnittliga tillväxten för branschen att vara 5,6%, med stöd av utvecklingen av bilparken i tillväxtländer, vilket återspeglar en förändring i produktion och försäljning till högre tillväxtregioner. Kina stod för 20% av den globala försäljningen och 23% av produktionen under 2012.

 

OMFOKUSERINGEN AV EUROPEISKA BILTILLVERKARE PÅ TILLVÄXTLÄNDER: ETT DJÄRVT VAL?  

Den europeiska bilindustrin har drabbats avsevärt av den långvariga krisen i euroområdet. Den har påverkats både av höga produktionskostnader och bristen på efterfrågan på hemmamarknaden. I denna miljö uppmanas branschens internationella koncerner att vända sig allt mer mot tillväxtmarknaderna. Exemplen med Ryssland och Turkiet illustrerar denna utveckling: den turkiska marknaden lockar särskilt dem som vill dra nytta av de lägre produktionskostnaderna, medan Ryssland har fördelen av en stor inre marknad.

Ladda ned denna publikation : Biltillverkarna i Europa fokuserar på tillväxtländerna (600,08 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp