Coface garanterar en smidig internationell handel
02.05.2017
Ekonomiska publikationer

Bristen på arbetskraft i Central- och Östeuropa ett växande bekymmer för företagen

Bristen på arbetskraft i  Central- och Östeuropa ett växande bekymmer för företagen

 Arbetsmarknaderna i Central- och Östeuropa fortsätter att förbättras. Arbetslöshetstalen har nått de lägsta nivåerna som någonsin registrerats och de flesta länderna inom regionen har lägre arbetslöshet än EU-genomsnittet. Stigande löner och låg inflation har gjort hushållens konsumtion till den främsta drivkraften bakom den ekonomiska expansionen. Trots att hushållen och regionens övergripande ekonomiska verksamhet drar nytta av denna utveckling lider företagen.

 

Företagen står inför de anställdas stärkta löneförhandlingar och är tvungna att acceptera högre ersättningskostnader.  En dynamisk extern och inhems efterfrågan, låga födelsetal och emigration har alla bidragit till arbetskraftsbrist. Ett ökande antal företag rapporterar detta som ett hinder för företagsexpansion. Lediga tjänster är särskilt höga i Tjeckien och Ungern.

 

De ökade lönekostnaderna överstiger idag arbetskraftens produktivitetsvinster. Lyckligtvis är de regionala arbetskostnaderna lägre än i Västeuropa.  I genomsnitt är arbetskraftskostnaderna i Västeuropa tre gånger högre än i Central- och Östeuropa. Denna fördel som är förknippad med regionens geografiska och kulturella närhet bör bestå även om den kan försvinna på sikt om de yngsta och mest skickliga arbetarna fortsätter att söka sig utanför regionen. Nyligen genomförda undersökningar visar att kvalificerade yrken så som förare och ingenjörer är bland de lediga arbeten som är svårast att tillsätta av arbetsgivare inom Central- och Östeuropa.

 

Bristen på arbetskraft skulle kunna avhjälpas  genom att uppmuntra emigranter att återvända och genom mer invandring. Detta skulle kräva förbättringar i styrningen och att ta itu med motviljan mot att acceptera invandrare. Att utveckla yrkesutbildning och högre utbildning samt att uppmuntra anställning av arbetstagare från de etniska minoriteterna,  den kvinnliga och äldre befolkningen skulle också bidra till att ta itu med situationen. Arbetsmarknaderna i CEE-regionen fortsätter att förbättras.

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.co

Ladda ned denna publikation : Bristen på arbetskraft i Central- och Östeuropa ett växande bekymm... (2,26 MB)
Sidans topp