Coface garanterar en smidig internationell handel
13.04.2016
Ekonomiska publikationer

Coface Barometer: Sektorrisker April 2016

Coface Barometer: Sektorrisker April 2016

 

För första gången uppdaterar Coface sin globala kvartalsvisa riskbedöming  för 12 sektorer istället för 3 i 6 regioner. Balansen mellan nedgraderingar och uppgraderingar har inte förvånande förskjutits mot försämringar av nio mot två. Det två delarna av goda nyheter är tack vare Västeuropa. Efter återhämtningen som inleddes 2013 har bilförsäljningen i denna region nu tagit fart. Våra riskanalytiker räknar även med investeringar inom denna sektor 2016 för att möta den stärkta efterfrågan från Europa. Den åldrande europeiska befolkningen ligger även till grund för den stärkta läkemedelssektorn vars företag inte längre påverkas av finanspolitiska åtstramningar i Europa. Denna sektor har därför omklassificerats till medelhög risk.

 

I spåren av återhämtningen i Västeuropa uppvisar Centraleuropa alltjämt en lägre risknivå än andra regioner även om kemisektorn lider av den kinesiska nedgången och av nedgången av aktivitet  i Ryssland.

 

I Nordamerika är antalet konkurser kopplade till skifferoljeutvinning  på uppgång. Med oljepriser  nära $40 är investeringar inom detta område inte är lönsamma. De risker som är kopplade till energisektorn  är därför mycket höga. Riskerna ökar också inom fordonssektorn, även om efterfrågan är fortsatt stark i USA. Riskabla konsumtionslån  (subprime) växer för närvarande kraftigt.

I tillväxtländer och Latinamerika i synnerhet, påverkades energi och metaller negativt av de låga råvarupriserna. Läkemedelssektorn, som är en av de sektorer som påverkats minst av den ekonomiska nedgången, lider av de drastiska  statliga nedskärningar i många länder i regionen.

I Turkiet och mellanöstern,  kvarstår de sektoriella riskerna  under tryck. Byggnadssektorn påverkas negativt av den turkiska centralbankens  penningpolitiska  åtstramningar  i dess försök att bekämpa deprecieringen av liran mot dollarn. Bostadsförsäljning ökade med 11% under 2015 dock minskade nybyggnationen med 11% under samma period. Metallsektorn som redan drabbats av en kraftig nedgång i priserna kopplade till den kinesiska överkapaciteten har omklassificerats till mycket hög risk.

Slutligen, i tillväxtekonomierna i Asen, är det främst elektroniksektorn som bör bevakas noga eftersom företagen inom denna sektor uppvisar ett stort antal sena betalningar. Detaljhandeln och IKT-sektorn  har nedgraderats.

 

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
  Tel : +33 1 49 02 16 29
  Mail : maria.krellenstein@coface.com 
   
  Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Ladda ned denna publikation : Coface Barometer: Sektorrisker April 2016 (1,96 MB)
Sidans topp