Coface garanterar en smidig internationell handel
07.09.2017
Ekonomiska publikationer

Coface CEE Top 500

Coface CEE Top 500

Top 500-företagen genererade 580 miljarder euro 2016 - en mindre minskning med 0,6% - och upplevde en större nedgång i nettovinsten med -3,1% till 26,3 miljarder euro.

 

Till skillnad från minskningen av omsättningen och nettoresultatet ökade sysselsättningsgraden. Företagen anställde 4,5% av den totala arbetskraften i regionen och utvecklingen återspeglades i den minskade arbetslösheten.  I tio länder minskade arbetslösheten med drygt 10%, främst i Ungern med -25,0% till 5,1% och Tjeckien med -21,6% till 4,0%. I de flesta länderna i Central- och Östeuropa är arbetslösheten nu ännu lägre än i västeuropeiska länder. Det enda landet som registrerade
högre arbetslöshet än året innan är Estland med + 9,7% till 6,8%.

 

Analysen av branscher visade en förändrad marknad. Traditionella industrier minskade och nya var redo att ta över. Minskningen av omsättningen för företagen kan hänföras till fyra sektorer,  olja och gas (-5,4%), energi (-7,3%), mekanisk och precisionsteknik (-59,1%) och metaller (-6,4%). Deras inkomstförluster var för stora för att kompenseras av de andra sektorns positiva resultat.

 

Tillväxten i CEE väntas återhämta sig efter förra årets avmattning. Coface prognostiserar att den genomsnittliga BNP-tillväxten i Central- och Östeuropa kommer att öka till 3,4% 2017 och 3,3% 2018. Båda åren kommer att drivas av stabil tillväxt i den privata konsumtionen, med stöd av fortsatt förbättring på arbetsmarknaden.

 

 

MEDIA KONTAKT:

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 (0)1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com

Ladda ned denna publikation : Coface CEE Top 500 (2,89 MB)

Se även


Ta del av Coface årliga undersökning av de 500 största företagen i Central- och Östeuropa.

Sidans topp