Coface garanterar en smidig internationell handel
09.05.2016
Företagspublikationer

Coface Corporate Social Responsibility

Coface Corporate Social Responsibility

Vi har åtagit oss att agera som ett ansvarstagande  globalt företag  och till att vara en pålitlig partner till våra kunder.

 

I vårat arbete med att främja säkrare handel utgår vi från ett konstant engagemang för att säkerställa att vi har en positiv inverkan på miljön, våra samhällen, våra kunder, våra anställda och samtliga av koncernens övriga intressenter.

 

Respekten för de mänskliga och socioekonomiska rättigheterna, bevarandet av vår miljö och en strikt överensstämmelse med reglerna mot korruption och bästa praxis  är bland våra kärnprioriteringar där vi bedriver vår verksamhet. Vi följer dagligen FN:s Global Compact (UNGC) sedan april 2003.

 

Inspirerade av  principerna för Hållbar Försäkring, enligt definitionen framtagen av det globala nätverket för hållbarhet och på initiativ av FN:s miljöprogram (UNEP- Finance Initiativ), är vår avsikt att omvandla Coface till ett exempel på ökad hållbarhet inom kreditförsäkringsindustrin.

 

 

Rapporteringens omfattning, var begränsat till Frankrike 2014och utvidgades till Tyskland 2015. Den omfattar nu 40% av koncernens personalstyrka och 36,3% av omsättningen. Denna räckvidd kommer att utökas varje år, i syfte att gradvis integrera alla de länder där koncernen är närvarande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
   Tel : +33 1 49 02 16 29
   Mail : maria.krellenstein@coface.com 
    
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Ladda ned denna publikation : Coface Corporate Social Responsibility (754,09 kB)
Sidans topp