Coface garanterar en smidig internationell handel
27.11.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus / Ny rapport om insolvens i Polen

Coface Focus / Ny rapport om insolvens i Polen

Insolvenser och företagsrekonstruktioner ökade med 14% under de tre första kvartalen 2017 jämfört med samma period föregående år.

 

De flesta av sektorerna i Polen upplevde en ökning av antalet förfaranden. Däremot har landets makroekonomi lyckats bra. BNP-tillväxten stärktes till 4,0% år / år under första halvåret 2017. Den ekonomiska verksamheten  drivs av hushållens konsumtion som alltjämt är den främsta tillväxtmotorn.

 

Hushållens konsumtion har gynnats av ytterligare minskning i arbetslösheten.  De polska hushållen åtnjuter också rättvis löneutveckling och de lägsta räntorna i historien varför konsumentförtroendet är högt.

 

Sakta men säkert blir investeringar i anläggningstillgångar  mer tydliga och bidrar positivt till att stärka den polska tillväxten. Efter förra årets minskning (på grund av övergången till den nya EU-budgeten) har investeringar påbörjats igen genom infrastrukturprojekt och ökad affärskapacitet.

 

Som ett resultat är den inhemska efterfrågan - tillsammans med starkare export som stöds av den  globala handelsdynamiken - tillräckligt säker för att hålla Polens BNP-tillväxt på solida nivåer över följande kvartal. Coface prognostiserar att BNP-tillväxten kommer att nå 3,9% i år, innan den försämras till 3,5% år 2018.

 

Den gynnsamma makroekonomiska miljön har stöttat polska företag.  En jämförelse av genomsnittet av branscherna  visar att företag under första halvåret 2017 kunde generera både högre intäkter (+ 9,6%) och vinst (+ 5,4%). Ändå har lönsamhetsindikatorerna inte varit alltför imponerande. Den intensiva konkurrensen som finns i många branscher hindrar försök att öka marginaler, trots ökad efterfrågan och intäkter.

Detaljhandeln belyser denna trend.  Trots att detaljhandeln har gynnats av ökade konsumtion upplevde sektorn en ökning med 59% av insolvenser och företagsrekonstruktionerna  under de tre första kvartalen i år.

 

 

 

MEDIA KONTAKT:

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 (0)1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com

Ladda ned denna publikation : Coface Focus / Ny rapport om insolvens i Polen (1,43 MB)
Sidans topp