Coface garanterar en smidig internationell handel
18.10.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus /Parlamentsvalet i Argentina

Coface Focus /Parlamentsvalet i Argentina

Sedan Mauricio Macri tillträdde i mitten av december 2015 har ekonomin börjat återhämta sig. Under hans första vecka liberaliserades växelkursen, priskontrollerna avlägsnades, importbarriärer avskaffades, misskrediterad inhemsk ekonomisk statistik förnyades och  subventionerna reducerades.  Den sista av dessa åtgärder gjorde det möjligt för landet att återfå tillträde till den internationella finansmarknaden efter 15 år. Coface uppgraderade därefter Argentinas landriskbedömning till B1 i december 2016. Den positiva utvecklingen kom dock som förväntat med korttidseffekter. Inflationen ökade till 41% i slutet av regeringens första år vid makten  vilket minskade hushållens köpkraft och ledde ekonomin till lågkonjunktur (BNP -2,2% år 2016)med sociala protester till följd av detta.

 

Återhämtningen skulle emellertid kunna hämmas av förnyad politisk osäkerhet mot bakgrund av parlamentsvalet som hålls den 22 oktober 2017. Regeringen behöver därför i skyndsamt  uppvisa att ekonomin återhämtar sig. Detta har tagit längre tid än den sittande regeringen förväntat även om aktiviteten äntligen ökar  (BNP + 1,6% under första halvåret 2017 på årsbasis). En avstamp i återhämtningen kommer att bli föremål för utgången av det kommande halvtidsvalet.

 

 

 

MEDIA KONTAKT:

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 (0)1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com

Ladda ned denna publikation : Coface Focus /Parlamentsvalet i Argentina (574,18 kB)
Sidans topp