Coface garanterar en smidig internationell handel
29.05.2017
Ekonomiska publikationer

Coface Focus: Ryssland - från recession till återhämtning

Coface Focus: Ryssland - från recession till återhämtning

Ta del av publikationen 'Ryssland – från recession till återhämtning, men i vilken utsträckning och hur snabbt?'

 

innehåll/
  • Även om utsikterna för oljesektorn inte är särskilt gynnsamma står diversifieringen av den ryska ekonomin inför stora strukturella hinder
  • Ryssland måste hitta medel för att öka sin konkurrenskraft
Ladda ned denna publikation : Coface Focus: Ryssland - från recession till återhämtning (474,89 kB)
Sidans topp