Coface garanterar en smidig internationell handel
07.02.2013
Ekonomiska publikationer

Coface Landriskkonferens 2013

Coface Landriskkonferens 2013
 
PANORAMA LANDRISK –FEBRUARI 2013
 
En dag att analysera möjligheter och risker för 2013

Den 22 januari anordnades den 17:e landriskkonferensen i Paris. Den bekräftade komplexiteten i en situation där världen mer än någonsin tycks vara uppdelad i avancerade kontra tillväxtländer.

 

Om USA’s  minskade inflytande fortfarande verkar vara mycket relativt, står de inför allvarliga problem rörande minskning av budgetunderskottet. Och trots att de finansiella marknaderna inte längre tror på en upplösning av euroområdet  strävar Europeiska Unionen  efter att tänka på sig själv utifrån ett kollektivt perspektiv.

 

I många medlemsländer förblir tillväxten negativ under 2013 och den ökade arbetslösheten utgör ett centralt problem:  människors tålamod. Några av dem, som i Tyskland, anser att krisen är ett resultat av slöseri med statens resurser. Andra finner det svårare att acceptera konsekvenserna av nödvändiga men påtagligt kännbara åtstramningsåtgärder och strukturella reformer.

 

Mer än ett litet mått av federalism är nödvändigt för att återuppta en sund tillväxt och för en hållbar förnyelse av den europeiska industrin.

Ladda ned denna publikation : Coface Landriskkonferens 2013 (4,51 MB)
Sidans topp