Coface garanterar en smidig internationell handel
08.07.2014
Ekonomiska publikationer

Coface Panorama

Brittiska återhämtningen mirakel eller hägring?

Detta Panorama innehåller dels en studie om styrkan i den brittiska återhämtningen. Tack vare den kraftig tillväxten under det andra kvartalet 2012 räknar vi med att den brittiska ekonomin är tillbaka till samma nivåer som före krisen under det tredje kvartalet 2014. Riskbedömningen är uppgraderad till A2.

Vi presenterar även en analys på sektornivå. Utvecklingen är positiv men några återstående brister i den brittiska ekonomin kvarstår. I synnerhet skuldsättningen inom den privata sektorn och det ihållande bytesbalansunderskottet.

 

Vi avslutar detta Panorama med de senaste förändringarna i vår landriskbedömning samt en uppdatering av vår analys av länder som för närvarande är under en intensiv mediabevakning: Ryssland, Brasilien, Italien, Indien och Algeriet.

Ladda ned denna publikation : Coface Panorama (1,22 MB)
Sidans topp