Coface garanterar en smidig internationell handel
18.09.2015
Företagspublikationer

Coface Panorama: Asien utmanas av utmattningen i Kina

Coface Panorama: Asien utmanas av utmattningen i Kina

Den kinesiska ekonomin har varit i rampljuset under flera månader: devalvering av yuanen, börskollapsen, fallande fastighetspriser, rädsla för en överdriven ekonomisk avmattning, tvivel om tillförlitligheten i publicerade data och mer allmänt sett  osäkerhet om omfördelningprocesserna myndigheterna har inlett. I denna miljö verkar det som om andra asiatiska länder är första potentiella offer i händelse av en hårdlandning för den kinesiska ekonomin.

 

Även om de har dragit nytta av den geografiska närheten och sektoriella inriktningar att handla massivt och växa i Kinas fotspår sedan början av 2000-talet verkar nu integrationen vara en riskfaktor, detta eftersom Kina har bidragit med nära 32% till den global tillväxten och 72% till tillväxten i tillväxtekonomierna i Asien sedan 2000. I detta Panorama tittar vi först på tillståndet i den kinesiska nedgången och sedan identifierar vi på vilket sätt asiatiska länder påverkas av förlorad konkurrenskraft som följt denna minskad kraft av aktivitet. Vi identifierar sedan de länder som är mest utsatta för denna utveckling, genom att främst fokusera på tre överföringskanaler: handel, råvarupriser och finansiering.

 

Vi kan dra flera slutsatser från denna studie. De två finansmarknaderna  Hong Kong och Singapore är särskilt sårbara för den kinesiska nedgången, genom handelskanalen liksom den finansiella kanalen. Andra länder, först och främst Mongoliet, kommer sannolikt också att påverkas negativt av nedgången i råvarupriser men också av minskadet av kinesiska investeringar i närliggande sektorer. I andra änden av skalan verkar för närvarande två länder i regionen mer immuna än de andra, det vill säga Indien och Filippinerna. Mellan dessa två grupper finner vi Thailand, Malaysia och Indonesien som är i ett mellanläge: medan deras exponering mot den kinesiska nedgången genom handel och finansiella flöden är betydande, är det inte tillräckligt för att omintetgöra deras tillväxt i händelse av en mjuklandning för ekonomin. Vi förväntar att den kinesiska tillväxten når 6,7% 2015 och 6,2% 2016.

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Coface Panorama: Asien utmanas av utmattningen i Kina (737,02 kB)
Sidans topp