Coface garanterar en smidig internationell handel
07.09.2017
Ekonomiska publikationer

Färre konkurser i Central- och Östeuropa trots tillfällig motvind inom byggbranschen

Färre konkurser i Central- och Östeuropa trots tillfällig motvind inom byggbranschen

Trots en viss avmattning förra året kvarstod den genomsnittliga BNP-tillväxten på en solid nivå på 2,9% i Central- och Östeuropa.  Ekonomierna har dragit nytta av den gynsamma situationen på arbetsmarknaden med minskad arbetslöshet och stigande löner. Den förbättrade makroekonomiska miljön har haft positiva effekter.  Konkurserna minskade med 14% 2015 och ytterligare 6% år 2016. Regionalt sett ledde nedgången i byggverksamheten till att företagen inom denna sektor var allmänt representerade i konkursstatistiken. 

 

Coface prognostiserar att konkurserna  i CEE-regionen minskar med 3,9% 2017 och 2,3%  2018. Accelerationen i BNP-tillväxten och de åter ökade investeringarna ger ytterligare positiva signaler till företagen. Nya infrastrukturprojekt, stabila bidrag från hushållens konsumtion och utforskandet av utländska marknader kommer alla att bidra positivt till ekonomin. Trots detta kan företagen uppleva vissa utmaningar med förbehåll för världsekonomins nycker och den politiska osäkerheten.  Det sistnämnda inkluderar de eventuella negativa följderna av Brexit och osäkerheten i Västeuropa, med oklara valresultat i Italien.  Dessutom har det varit lokala politiska problem, vilket ses i Tjeckien, Polen och Rumänien. Återhämtningen i investeringar bör vara särskilt fördelaktig för sektorer som byggnation, transport, maskintillverkning, och tillverkning av byggmaterial /utrustning.

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT:

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 (0)1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

Ladda ned denna publikation : Färre konkurser i Central- och Östeuropa trots tillfällig motvind i... (1,40 MB)
Sidans topp