Coface garanterar en smidig internationell handel
13.12.2017
Ekonomiska publikationer

Focus: Kommer den ekologiska jordbrukssektorn i Frankrike tvingas överge sina principer?

Focus: Kommer den ekologiska jordbrukssektorn i Frankrike tvingas överge sina principer?

Jordbrukssektorn står inför ett antal utmaningar i Europa inklusive det centrala problemet med hur man delar kunskap och skapar värde. För att möta dessa utmaningar och överväga metoder för att garantera en hälsosam, säker och hållbar matförsörjning höll den franska regeringen en generalförsamling om ämnet ’mat’ från 20 juli till 30 november 2017.  Att utvidga den ekologiska sektorn för jordbruksproduktion verkar vara ett av de bästa sätten att uppnå detta, eftersom denna marknad blomstrar både i Frankrike och runt om i världen. Frankrike är den tredje största marknaden för ekologiska produkter i världen (5,9 miljarder euro 2015 eller 7% av den totala marknaden, Coface uppskattar att det sannolikt kommer att nå 8 miljarder euro 2017), efter USA (40 miljarder i 2015 eller mer än 40% av den totala marknaden) och Tyskland (11%), och precis före Kina, Kanada och övriga europeiska ekonomier.

 

Men tillgången i Frankrike tycks vara begränsad och leverantörerna kämpar för att hålla fast vid den växande efterfrågan och 29% av dessa produkter importeras. Denna obalans kan leda till att man tror att få företag i Frankrike har konverterat till det ekologiska. Trots detta fann vår studie att företag i de sektorer som har omfamnat det ekologiska är mer robusta än resterande. Enligt vår modell är en ökning med 10% av den  ekologiska andelen av den totala produktionen för en sektor förknippad med en minskning med 11% av insolvens för företag inom den sektorn.

 

Mot bakgrund av detta är ökande avkastning genom innovation och / eller utökade områden som används för ekologiskt jordbruk, en viktig fråga. En annan viktig fråga handlar om distribution genom etablerade specialaffärer, som, mot bakgrund av ökande konkurrens, kan bli tvungna att omstrukturera. Marknaden för ekologiska produkter är en betydande tillväxtkälla och detaljhandeln går utöver att lansera egna märken av ekologiska produkter och öppnar nu helt ekologiska butiker till följd av de marknadsandelar som specialiserade distributörer har skapat sedan början av årtiondet. Ytterligare en fråga är  huruvida marknaden kommer att finansiera sektorn med tanke på förändringarna av statligt stöd för underhåll av ekologiska grödor. I slutändan kommer den blomstrande efterfrågan på ekologiska produkter oundvikligen att leda till förändringar i sektorn, vilket kan tolkas antingen som en anpassning eller som övergivande av dess principer.

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT:

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 (0)1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com

Ladda ned denna publikation : Focus: Kommer den ekologiska jordbrukssektorn i Frankrike tvingas öve... (592,51 kB)
Sidans topp