Coface garanterar en smidig internationell handel
20.03.2013
Ekonomiska publikationer

Förändring av landrisker

Panorama Mars 2013
Panorama landrisk - Mars 2013

I detta Panorama belyser Coface den radikala omvandlingen av risker i flera tillväxtländer. Medan traditionella landrisker har minskat påtagligt är det tre nya risker som behöver bevakas. 

 

 

risken för politisk instabilitet

Denna risk har ökat i tillväxtländerna då samhällena nu ställer nya krav och har allt mer medel för att uttrycka dem. Med hjälp av ett nytt ramverk för att bedöma politiska risker kan Coface visa att det fortfarande finns en stor risk för instabilitet i länder i Nordafrika / Mellanöstern-regionen.  Även Venezuela, Ryssland, Kina, Nigeria och Kazakstan står inför betydande förändringstryck.

smygande PROTEkTIONISM

Protektionismen är resultatet av exogena chocker som påverkat tillväxtländerna sedan 2008. Det kan i framtiden innebära möjliga betalningsfrister för importörer och fler inträdeshinder för utländska företag som vill dra nytta av tillväxtländernas starka inhemska efterfrågan. Argentina, Ryssland och i mindre utsträckning Indien, är  länder att bevaka.

 

BANKkrediter

Bankkrediterna har varit mycket dynamiska i tillväxtländerna. Så till den grad att de bildat riktiga bubblor i affärs-och kreditmarknaderna kopplade till hushållen. Vissa asiatiska tillväxtländer som håller sig flytande med hjälp av en mycket god tillväxt dynamik har kreditmarknader som behöver bevakas. Chile, Turkiet, Ryssland och Venezuela återspeglar en  överdriven kredittillväxt. 

Ladda ned denna publikation : Förändring av landrisker (797,78 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp