Coface garanterar en smidig internationell handel
13.07.2016
Ekonomiska publikationer

Förenade Arabemiraten (UAE) - en ny era av långsammare tillväxt

Förenade Arabemiraten (UAE) - en ny era av långsammare tillväxt

Förenade Arabemiratens (UAE) ekonomi är den mest diversifierade i Gulfregionen. Denna diversifiering har blivit särskilt viktigt sedan mitten av 2014, med sjunkande oljepriser . Endast 30% av BNP och nästan 20% av exporten kom från intäkter från kolväten 2015. Denna relativt höga nivå av ekonomisk diversifiering har gjort landet mindre sårbart för chocken i oljepriserna . Ansträngningarna har hjälpt UAE att bygga upp solida finansiella buffertar som tillåter regeringen att fortsätta att stödja ekonomins icke-kolväten verksamheter.

 

 Landet är dock inte helt immun mot nedgången i energipriserna då två trejdedelar av skatteintäkterna kommer från kolväten. Regeringen har därför beslutat att genomföra budgetkonsolidering  och att dra tillbaka några energisubventioner . Tillsammans med mindre ackommoderande penningpolitik  samt den hårdare amerikanska Fed politiken, kan denna finanspolitiska konsolidering minska tillväxttakten  i den privata konsumtionen som är  den ledande kraften i den ekonomiska tillväxten i UAE . Det första kapitlet av detta panorama fokuserar på konsekvenserna av ekonomisk diversifiering på tillväxten.

 

Regeringen väntas fortsätta stödja annan verksamhet än kolväten, något som kommer att stödja ekonomin. UAE är  alltjämt en mycket attraktiv ekonomi för internationella investerare. Dess gynnsama företagsklimat drar nytta av hög produktivitet, utmärkt infrastruktur, starka kopplingar till internationella marknader och en dynamisk privat sektor.

Dessa är hörnstenarna  som stödjer utvecklingen av sektorer som detaljhandeln och turismen. Men vissa utmaningar kvarstår . Stramare  likviditet och högre kostnader minskar vinstmarginalerna  inom detaljhandeln. Inom turismen är det de lägre energipriserna  och deprecieringen av den ryska rubeln och euron mot dollarn (som dirham är knuten till ) som sätter press på företagens resultat.

Coface har ökat risknivån i fordonssektorn  från måttlig till hög, medan textil-, detaljhandeln, jordbruks- och livsmedelssektorn har höjts från medelhöga till höga risknivåer.

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29 Mail : maria.krellenstein@coface.com 

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail: justine.lansac@coface.com

 

 

 

 

 

 

Ladda ned denna publikation : Förenade Arabemiraten (UAE) - en ny era av långsammare tillväxt (1,56 MB)
Sidans topp