Coface garanterar en smidig internationell handel
29.03.2016
Ekonomiska publikationer

Företag i tillväxtländer - Kan vi återigen tro på ett mirakel?

Företag i tillväxtländer - Kan vi återigen  tro på ett mirakel?

Nerverna i företagen i ett stort antal tillväxtländer prövades under 2015: halverad tillväxt mellan 2010-2015, kraftigt ökande skuldsättning, ökad exponering av valutarisk, växande brist och ökade kostnader för krediter, fallande exportinkomster.  Ursprunget till denna chock är nu välkänd: den kinesiska nedgången och dess effekter på  andra tillväxtländer, fallande råvarupriser sedan sommaren 2014, återförandet av den amerikanska penningpolitiken och många begränsningar inom utbudssidan. Men medan denna ansamling av dåliga nyhter i tillväxtländerna saknar motstycke sedan 2003 inträffade en sådan kris redan på 1990-talet och fram till efter sekelskiftet.  Efter dessa finansiella kriser som redan på den tiden reflekterades av massiva kapitalutflöden överraskade tillväxtekonomierna regelbundet alla observatörer positivt genom att snabbt återhämta sig, så till den grad att det talades om ”Fenix miraklet” för dessa ekonomier,  som därmed tycktes resa sig ur askan. Även om många tillväxtekonomier forfarande befinner sig i en svår situation är frågan alltjämt om de kommer att återhämta sig igen:  kan vi se denna återhämtning , eller med andra ord, är ett annat Fenix-mirakel möjligt i dagsläget? Om svaret är ja, i vilka länder?

 

 

Om företag i oroliga tillväxtekonomier snabbt ska kunna återställa sin förmåga att investera och därmed  ”stiga ur sin aska” måste tre faktorer i vår mening beaktas:

 

  • Den första återfinns i priskonkurrensen: företag uppmuntras att investera efter en kris om de blir mer konkurrenskraftiga. När det gäller tillväxtländer är en depreciering av valutan förmodligen det mest effektiva sättet att lyckas med detta kortsiktigt.

 

  • Den andra är upplåningskapaciteten:  medger  de ursprungliga skuldnivåerna utrymme till ytterligare skuldsättning?

 

  • Slutligen; ett land kan inte dra nytta av dessa faktorer om återhämtningen hämmas av betydande politisk osäkerhet.

Sammantaget ser vi, baserat på en detaljerad analys av dess tre kriterier att Fenix är en utrotningshotad art: mycket få tillväxtekonomier bland vårt urval av 34 kan för närvarande enkelt ”resa sig ur askan”. Listan är begränsad till Tjeckien, Chile, Thailand och Polen.

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
 Tel : +33 1 49 02 16 29
 Mail : maria.krellenstein@coface.com 
  
 Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Ladda ned denna publikation : Företag i tillväxtländer - Kan vi återigen tro på ett mirakel? (314,70 kB)

Se även


Barometer landrisker Q1 2016 ökade kreditrisker

Sidans topp