Coface garanterar en smidig internationell handel
23.06.2016
Ekonomiska publikationer

Företagskonkurser i norra Europa: långsammare minskning 2016

Företagskonkurser  i norra Europa:  långsammare  minskning  2016

Den förbättrade makroekonomiska situationen i Europa (med hjälp av nedgången i oljepriserna , lägre euro och ECB: s mycket expansiva penningpolitik ) har haft gynnsamma effekter på företagen i regionen. Konkurserna minskade drastiskt i nästan alla länder i regionen under loppet av förra året. Särskilt i de fyra länder vi fokuserar på i detta Panorama: Tyskland, Nederländerna,  Sverige och Danmark. Detta positiva scenario sågs av de flesta sektorer i dessa länder. Endast i Danmark, var utvecklingen mer disparat. Inom hela NER var konkurser ganska vanligt bland handels-, transport-, bostad- och byggsektorn, både när det gäller andelen av de totala konkurserna och deras andel i den ekonomiska aktiviteten. Däremot var konkurser inom tillverkning mindre frekventa.

 

Den nedåtgående trenden i konkurser fortsätter men minskningstakten blir lägre.Den starkaste nedgången  väntas i Nederländerna (-11,1 procent 2016), Sverige (-8,0 procent) och Tyskland (-2,5 procent, efter -4 procent 2015). Danmark, visar emellertid en kontrasterande bild.  Då den makroekonomiska situationen har förbättrats under de senaste kvartalen  kan en positiv trend i konkurser ses i många av euroländerna . Konkurser i Frankrike (-3,2 procent), Italien (-5 procent) och Spanien (-22 procent) förväntas också minska under 2016.

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail: justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Företagskonkurser i norra Europa: långsammare minskning 2016 (737,47 kB)
Sidans topp