Coface garanterar en smidig internationell handel
30.11.2015
Ekonomiska publikationer

Frankrike: Översikt Q3 2015

Frankrike: Översikt Q3 2015

Svag men bekräftad -är det som bäst beskriver Frankrikes nuvarande tillväxt,  vilket illustreras av siffrorna för tredje kvartalet som publicerades i början av november. Hushållens konsumtion har ökat,  om än måttligt, tack vare ökad köpkraft till följd av nästan noll inflation och trots den ständigt ökande arbetslösheten. Företagens investeringar har också ökat, men i en långsammare takt än de flesta av Frankrikes grannländer och i en långsammare takt än vad som historiskt observerats under faser av ekonomisk återhämtning. Externt stöd från sänkta oljepriser och statliga åtgärder, t.ex. skattereduktion för ökad konkurrenskraft och sysselsättning (CICE), bidrar också till att återställa företagens marginaler

 

Förändringen i företagskonkurser visar att de har börjat att dra nytta av effekterna av denna försiktiga återhämtning. Konkurserna har nu minskat under tre halvår, oavsett företagsstorlek.

Coface sektorsövergripande analys av Frankrike belyser ihållande risker. Medan de flesta av sektorerna har samma risknivå  som det europeiska genomsnittet är transport- och byggsektorn  mer riskabelt. Trots nedgången i oljepriserna  rankas Frankrikes transportsektorn som högrisk, ett hack ovanför sina europeiska motsvarigheter.

 

   

MEDIE KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

 

Byggsektorn förblir akilleshälen i den franska ekonomin.  Samtidigt som  försäljningen av nya bostäder har ökat 2015 är vi fortsatt försiktiga eftersom priserna endast har  justerats ned minimalt sedan 2008 och vi ser även en nedgång under 2016.

Ladda ned denna publikation : Frankrike: Översikt Q3 2015 (730,51 kB)

Se även


Ta del av Panorama Frankrike Q3 2015. Svag men bekräftad tillväxt.

Sidans topp