Coface garanterar en smidig internationell handel
21.02.2014
Ekonomiska publikationer

Franska vägtransporter, mellan ekonomiska svårigheter och strukturella problem

Franska vägtransporter, mellan ekonomiska svårigheter och strukturella problem

I detta Panorama granskas franska konkurser under 2013. Med 63 452 konkurser  har vi nått rekordnivån från 2009.

En analys av sektorer påvisar att  risker i relation till detaljhandeln, tjänstesektorn till privatpersoner, elektronik och IT-telekom försämrats mer eller mindre påtagligt under 2013. Det är endast kemikaliesektorn som har uppvisat en förbättring med en minskning  av konkurser.(-3%)

 

Vi fokuserar på vägtransportsektorn  (RGT), som är en nyckelsektor i den franska ekonomin. Trots vissa förbättringar sedan 2008 har det visat sig att RGT inte lyckats ta sig ur svackan. Först gör vi en analys av det nuvarande läget i branschen för att i del två försöka identifiera de verkliga orsakerna till det dåliga resultatet. Vi avslutar genom att visa att det finns vägar ut ur krisen genom erfarenheter från andra europeiska länder.

 

Du finner även vår Insolvencies Barometer (Rapport för 2013)

Ladda ned denna publikation : Franska vägtransporter, mellan ekonomiska svårigheter och strukturel... (512,35 kB)
Sidans topp