Coface garanterar en smidig internationell handel
13.07.2015
Ekonomiska publikationer

Globala landrisker

Globala landrisker

I detta panorama har vi  undersökt den ekonomiska situationen och utsikterna för Afrika söder om Sahara. Efter en lång period av dysterhet  blev det ekonomiska klimatet  gynnsammare trots Lehmann Brothers konkurs under 2008 och den statsfinansiella krisen i euroområdet . Denna del av världen har lyckats dra nytta av strukturella reformer,konsoldering av  offentliga finanser , betydande utländska investeringar, riklig global likviditet och mer stabila politiska miljöer. Nedgången i de globala råvarupriserna blandar leken och himlen kunde gråna. Men situationer skiljer sig från ett land till ett annat. Vissa lider och kommer att fortsätta att lida av det försämrade vädret, medan andra, som redan börjat diversifiera sina ekonomier, bör skyddas från stormen.

 

Med denna fråga publicerar vi även vår kvartalsbarometer för globala trender i landrisk. Vi förklarar varför vi har uppgraderat våra riskbedömningar för Portugal, Tjeckoslovakien och Vietnam. Vi förklarar också varför vi ger en negativ bedömning av utsikterna för Algeriet, Bahrain, Kanada, Gabon, Madagaskar, Sydafrika och Tanzania och varför vi har nedgraderat vår bedömning för Kina.

 

Läsarna kommer att finna uppdaterade rapporter för en del av dessa länder där vi även fastställer deras ekonomiska situation mer i detalj i slutet av panoramat. Läsarna kommer också kunna ta del av uppdaterade landanalyser för Angola, Argentina och Egypten.

Ladda ned denna publikation : Globala landrisker (1,19 MB)
Sidans topp