Coface garanterar en smidig internationell handel
16.09.2015
Ekonomiska publikationer

Gulfstaterna: olika reaktioner på samma chock

Panorama Gulfstaterna

Länderna inom Gulfstaternas samarbetsråd -. Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten kontrollerar cirka 30% av de globala oljereserverna. Enligt British Petroleum (BP) Statistical Review of World Energy 2015, håller Mellanöstern 47,7% av världens bevisade oljereserver, med Saudiarabien i täten (15,7%), följt av Iran (9,3%), Irak (8.8 %), Kuwait (6%) och Förenade Arabemiraten (5,8%). Tillsammans producerade de 28,6 miljoner fat per dag under 2014, vilket motsvarar 32,3% av den totala världsproduktionen.

 

Lägre oljepriser påverkar därför alla GCC-länderna, men omfattningen av chocken varierar från land till land och GCC-länderna har en skillnad vad gäller brytpunkten för priserna på olja.  

 

Ekonomierna i Oman och Bahrain verkar vara mest utsatta för effekterna av nedgången i oljepriserna, medan Saudiarabien, Förenade Arabemiraten (UAE), Kuwait och Qatar är jämförelsevis mindre påverkade

 

Dessa mer motståndskraftiga ekonomier gynnas av starka makroekonomiska fundament, såsom mer diversifiering, solida finansiella köpare  och ökad integration med världshandeln.  På grund av att de även har utvecklat tillverkningsindustrin och tjänstesektorn har du också möjligheten att minska sitt beroende av oljeinkomsterna.

 

LADDA NER PANORAMA "Gulfstaterna: olika reaktioner på samma chock"

 Olja,  dominerande i den ekonomiska utvecklingen

Panorama GCCsOC

 1. Saudiarabien: påskyndande av diversifierings processer

 2. Diversifiering och global integration

 3. Sektor Outlook:  Den ekonomiska återhämtningsförmågan i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien synliga i vissa sektorer

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Gulfstaterna: olika reaktioner på samma chock (989,02 kB)
Sidans topp