Coface garanterar en smidig internationell handel
03.12.2012
Ekonomiska publikationer

I fokus Stålindustrin

I fokus ståldindustrin
SEKTOR PANORAMA- HÖSTEN 2012

 

Inom ramen för den ekonomiska rapporteringen publicerar Coface sin första Sektor Panorama.

I Sektor Panorama kommer läsarna att finna en global barometer som analyserar situationen inom fjorton viktiga branscher. Originaliteten i analysen är att den bygger på de aggregerande räkenskaperna för 6000 företag i tre av världens större regioner: EU, Nordamerika och framväxande Asien. Det finns en översikt över varje bransch med hänvisning till en enda indikator som mäter dynamiken, den ekonomisk stabilitet och Coface betalningserfarenhet.

 

Detta Panorama fokuserar även på utvecklingen av den globala stålproduktionen. Den belyser det faktum att Kina inom loppet av 10år har blivit världens ledande producent och även den främsta konsumenten.

Den avslutar med en analys av de styrkor och svagheter denne store spelare uppvisar.

På kort sikt är den kinesiska stålindustrin svag då överkapaciteten gör företagen i denna sektor allt mer sårbara för den ekonomiska nedgången dels globalt men även i Kina.

Långsiktigt är en omstrukturering inom branschen att föredra, vilket är en del av den kinesiska regeringens strategi.

Detta kommer att stärka den ekonomiska bärkraften i dessa företag och säkerställa Kinas dominans av denna viktiga sektor.

 

SEKTOR BAROMETER

 

Näringslivet drabbades av en konjunkturavmattning med betydande skillnader beroende på det geografiska området.

I FOKUS STÅLINDUSTRIN

 På tio år har Kina kommit att dominera stålproduktion och står nu för 45% av världsproduktionen.

 

 

Ladda ned denna publikation : I fokus Stålindustrin (1,10 MB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp