Coface garanterar en smidig internationell handel
18.04.2013
Ekonomiska publikationer

I fokus e-handel / branschfördelning

Coface Sektor Panorama våren 2013
SEkTOR PANORAMA - VÅREN 2013

Coface är glada att tillkännage publiceringen av sin andra Sektor Panorama med fokus på e-handel och branschfördelning.

 

Läsarna kommer att finna en global barometer som analyserar situationen inom fjorton viktiga branscher. Originaliteten i analysen är att den bygger på de aggregerande räkenskaperna för 6000 företag i tre av världens större regioner: EU, Nordamerika och framväxande Asien. Det finns en översikt över varje bransch med hänvisning till en enda indikator som mäter dynamiken, den ekonomisk stabilitet och Coface betalningserfarenhet.

 

Detta nummer fokuserar även på e-handel som lägger grunden för nya mönster av global konsumtion. I tider av ekonomisk tillbakagång har denna distributionskanal sedan dess uppkomst i mitten av 1990-talet årligen uppvisat tvåsiffrig tillväxt.

 

Vi analyserar även den nuvarande dynamiken inom detaljhandeln in Storbritannien och Frankrike. I och med att e-handeln växer sig allt starkare står denna sektor inför nya tekniska utmaningar. Återförsäljarnas position på marknaden står inför stora förändringar, vilket ger upphov till risker för både de traditionella återförsäljarna och för e-handlarna.

Tillväxten av antal företag i branscher visar att en konsolidering är att föredra.

 

SEkTOR BAROMETER

 

 

Klyftan mellan de europeiska och nordamerikanska sektorerna ökar. Viktiga branscher som bygg-och bilindustrin visar allt större skillnad mellan världens viktigaste ekonomier.

 

E-HANDELN I VÄRLDEN

 

Internet tillsammans med den starka tillväxten av e-handel har förändrat våra konsumtionsvanor. E-handeln är dock fortfarande ett nischat fenomen. Under 2012 utgjorde e-handeln endast 8% av världshandeln men väntas snabbt nå 10%, möjligen 15% år 2020.

 

 

FRANKRIKE OCH STORBRITANNIEN: DETALJHANDELN STÅR INFÖR TEKNISKA UTMANINGAR – VAD ÄR KONSEKVENSERNA FÖR FÖRETAGEN?

 

 

Den senaste tidens konkurser av stora återförsäljare som Surcouf, HMV, Virgin samt Game gruppen pekar på de svårigheter som branschen ställs inför och de utmaningar som orsakas av att integrera e-handel med verksamheten.

I denna rapport berör vi först egenskaperna för detalj- och e-handeln i Frankrike och Storbritannien för att sedan analysera riskerna förknippade med denna sektor.

Slutligen ställer vi frågan vart är detaljhandeln på väg?

 

 

Ladda ned denna publikation : I fokus e-handel / branschfördelning (742,04 kB)
Sidans topp