Coface garanterar en smidig internationell handel
21.11.2013
Ekonomiska publikationer

Konkurser inom den franska byggbranschen

Konkurser inom den franska byggsektorn

I detta Panorama, hittar du Coface barometer, som analyserar utvecklingen av franska konkursmässiga företag mellan november 2012 och oktober 2013.
Med en ökning med 4,3% under denna period, är antalet konkurser nu nära den historiska toppen av krisen 2009, men kostnaderna (utestående belopp av insolventa företag) minskade med 7,4%. Nu kan Frankrike vad gäller <<affärsrisk>> se en mer traditionell situation där mellanstora företag drabbas allt mindre (-29%) efter att tidigare drabbats hårt under den första delen av året; detta till nackdel för de alltmer drabbade SMF.

 

Därefter publicerar vi även en undersökning om konkurser i den franska byggsektorn som är överrepresenterade vad gäller konkurser jämfört med sin andel av marknaden. Varför är de så sårbara?

 

en översikt av konkurser HÖSTEN 2013

Antalet konkurser visar en tydlig ökning : 62.431 totalt, vilket motsvarar en ökning med +4,3% jämfört med föregående år (+ 4,2% sedan januari 2013).  Coface kan konstatera att småföretagen är de som drabbas hårdast. Våra indikatorer visar att MSF påverkas mindre med minskade kostnader för konkurser med 7,4% från år till år. I själva verket har antalet konkurser bland MSF minskat (-29%). 

 

 

Ladda ned denna publikation : Konkurser inom den franska byggbranschen (487,28 kB)

Kontakt


Steffen FINK

Head of Coface Nordics
Jens Ravns Vej 11 C
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 76 41 92 93
steffen.fink@coface.com

Sidans topp