Coface garanterar en smidig internationell handel
23.12.2015
Ekonomiska publikationer

Lägre lira och högre skuldsättning: en dålig mix för turkiska företag

Lägre lira och högre skuldsättning: en dålig mix för turkiska företag

Kombinationen av ökad politisk osäkerhet, säkerhetsfrågor och  globala ekonomiska bekymmer orsakade en kraftig depreciering av  liran,  något som resulterade i tiderna svagaste nivå mot dollarn i september. Med Turkiets akuta beroende av kapitalinflöden och import har företagen  har påverkats negativt av de kraftiga svängningar och den starka försvagningen av liran. Eurons svaghet gentemot dollarn minskade vinstmarginalerna för företag med produktionskostnader i USD och intäkter i euro. Volymen och värdet av checkar som ej löstes in av bankerna ökade och uppvisade en  försämrad betalningsmoral. Stigande regionala spänningar drog också ned exportvolymerna och , begränsade företagens intäkter. Denna påverkade  utsikterna för sektorer såsom metaller (förutom järn och stål), konstruktion och kemikalier, särskilt under de tre första kvartalen.

 

 

 

MEDIE KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Lägre lira och högre skuldsättning: en dålig mix för turkiska fö... (876,61 kB)
Sidans topp