Coface garanterar en smidig internationell handel
27.02.2018
Ekonomiska publikationer

Mexikanska bilindustrin: Motvinden kommer från norr

Mexikanska bilindustrin: Motvinden kommer från norr

Den mexikanska bilindustrin har upplevt en stark tillväxt sedan undertecknandet av det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) 1993. Den är för närvarande världens sjunde största fordonstillverkare och den största i Latinamerika (efter att ha gått om Brasilien 2014).

Branschens ljusa framtidsutsikter uppskattas dock inte av alla. Sedan början av sin valkampanj 2016 har President Donald Trup ständigt kritiserat NAFTA. Han har anklagat frihandelsavtalet för handelsunderskottet mot Mexiko och för att förstöra amerikanska arbeten. Bilindustrin är ett av hans favoritmål och detta är inte utan orsak. Transport och relaterad utrustning utgör ungefär 13% av den totala amerikanska exporten till Mexiko och 33,7% av den totala amerikanska importen från Mexiko. Sammantaget är detta sektorn med störst handelsoblans inom USA.

 

Coface nedgraderade sin bedömning för den mexikanska bilindustrin från "medelrisk" till "hög risk" i december 2017 efter det amerikanska presidentvalet, delvis beroende på sektorns exponering för potentiella förändringar avseende NAFTA.

 

Omförhandlingarna av NAFTA började i augusti 2017 har sedan förlängts till minst slutet av första kvartalet 2018. Avtalet kräver för närvarande att färdiga fordon skall innehålla 62,% av sina delar från partnernationerna om de ska dra fördel av tullfri import över kontinenten.

Amerikanska förhandlare vill höja denna kvot till 85%, med 50% till amerikanska tillverkare. Förslaget har kategoriskt avvisats av regeringarna i Kanada och Mexiko liksom av fordonstillverkare i vart och ett av de tre länderna som hävdar att ett 85%- förhållande inte är genomförbar

 

Det slutliga resultatet av förhandlingarna kan skjutas upp till 2019, särskilt med hänsyn till valkalendern i Mexiko och i USA i år. Den huvudsakliga kortfristiga konsekvensen är investeringar som för närvarande är i drift. Coface anser att det mest sannolika scenariot är det där ett handelsavtal som i stort sett bevarar gränsöverskridande handels- och investeringsförbindelser mellan de tre medlemmarna uppnås

 

Även om NAFTA går i graven, finns det alltjämt vissa faktorer som skulle dämpa den negativa inverkan på den mexikanska bilindustrin. Om USA återkallar avtalet skulle handeln mellan länderna regleras av MFN’s regler som gällde fram till 1994.

Mexikanska exporten till Förenta staterna skulle då i genomsnitt betala , en tillämpad tull på 3,5%, medan USA: s export skulle möta en genomsnittlig Mexikansk tull på 7,1%. Mexikos politiker bör börja se bortom NAFTA och bör också fokusera på de interna problem som minskar landets attraktiva investeringar(såsom svag rättsstat, hög korruption och stigande brottslighet).

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 (0)1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

 

 

Ladda ned denna publikation : Mexikanska bilindustrin: Motvinden kommer från norr (1,54 MB)
Sidans topp