Coface garanterar en smidig internationell handel
14.04.2015
Ekonomiska publikationer

Mexikanska ekonomin i motvind

Mexikanska ekonomin i motvind

Allt sedan undertecknandet av Pacto por Mexiko i december 2012, som slöts av de tre största politiska partierna, har landet bevittnat en mängd reformer. President Peña Nieto har varit effektiv i att säkerställa stöd över partigränserna och stora förbättringar genomfördes under  2013. Regeringen erhöll även godkännande för en energireform, vilket innebar slutet på det 75-åriga monoplet av det statligt ägda Pemedex och genom att öppna upp olje- och gasindustrin till privata investerare som även lett till att öppna upp arbetsmarknaden. Den har även infört konkurrens inom telekom sektorn. Detta till trots noterades en trög tillväxt under 2013 och under inledningen av 2014.

Uppgången i den mexikanska ekonomin började under det andra kvartalet 2014 och BNP ökade med 2,1%. Den ökade tillväxten är delvis till följd av den ökande exporten till USA. Ändå har oljeprisfallet under de senaste månaderna höjt bekymmer för att energireformen kan påverkas, såväl som regeringens finanser.

 

 INNEHÅLL

>Det nuvarande ekonomiska klimatet

>Sektor Barometer

>Sektorer

>Energireformen

>Slutsats

 

Ladda ned denna publikation : Mexikanska ekonomin i motvind (880,53 kB)
Sidans topp