Coface garanterar en smidig internationell handel
15.04.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama -Den amerikanska bilindustrin: en riskfylld återhämtning?

Panorama bilindustrin USA 2015

Bilindustrin i USA, "ryggraden i den amerikanska industrin" enligt Barack Obama, var på randen till konkurs vid tidpunkten för den finansiella krisen, med en nedgång i försäljningen med 35% mellan 2007 och 2009.

 

Den  genomgick därefter en drastisk omstrukturering med fabriksnedläggningar, massiva uppsägningar och ett betydande federalt stöd till "The Big Three”1.

Sedan dess har bilindustrin blivit hjälpt av programmet ”cash for clunkers”2, och genom en ökad hushållskonsumtion under de senaste året. Detta tack vare bland annat en minskad nedgång i arbetslöshet liksom av ökade lockerbjudanden av kundkrediter. Sysselsättningen inom denna sektor har börjat att stiga igen, liksom investeringar och utgifter för forskning och utveckling (FoU).

 

Denna återhämtning är dock inte utan fara. Bland dessa faror är en medellön som fortfarande ligger under nivån före krisen, konsumtionslån beviljas i allt större utsträckning till riskabla låntagare, den betydande ökningen av betalningsanmärkningar vilket är den troliga utgången av billiga lån. Till detta kan vi se en stark trend bland de nya generationerna av konsumenter som allt oftare fördrar att använda sig av alternativa transportsätt. En trend som tillverkarna ändå successivt integrerar i sina produktlinjer genom ökade FoU utgifter.

 

1 Chrysler, Ford och General Motors

 

2 Avsedd till att ge ekonomiskt incitament till personer i USA att köpa ett nytt och mer bränslesnålt fordon genom att byta in ett mindre bränslesnålt fordon. Det lanserades som att det skulle ge stimulans till ekonomin genom en ökad bilförsäljning och samtidigt sätta säkrare och mer bränsleeffektiva fordon på vägarna.

 

 

INNEHÅLL
Stark återhämtning
 En stark återhämtning, men inte utan risker
En sektor som anpassar till riskerna
Vilka är utsikterna för 2015?
Ladda ned denna publikation : Panorama -Den amerikanska bilindustrin: en riskfylld återhämtning? (1,48 MB)
Sidans topp