Coface garanterar en smidig internationell handel
09.12.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama: Den globaliserade vinmarknaden

Panorama: Den globaliserade vinmarknaden

Den europeiska vinkonsumtionen har minskat under de senaste åren. Den har å andra sidan ökat i resten av världen, driven av det två ledande globala ekonomierna – USA och Kina.

Kina kommer dessutom att bli den ledande globala konsumenten av vin före 2030 och kommer att driva den globala tillväxten under de närmaste 15 åren.

 

Däremot har produktionen ökat för första gången på fem år i vissa regioner. I Europa gäller detta främst för regioner i Spanien och mindre omfattning i Italien. Vi finner även samma trend i Sydafrika, Australien, USA och Chile, länder där producenterna av berömda viner från ”den nya världen” växer fram.

 

Inför den växande klyftan mellan tillgång och efterfrågan söker de europeiska aktörerna möjligheter i resten av världen. Men denna nya internationella situation kommer att ha olika effekter beroende på land. Om de erkända kvalitetsvinerna från Frankrike alltjämt erhåller erkännande i världen så är den spanska modellen som baseras på massproduktion mer sårbar för den internationella konkurrensen.

 

 

MEDIE KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ned denna publikation : Panorama: Den globaliserade vinmarknaden (1,80 MB)
Sidans topp