Coface garanterar en smidig internationell handel
24.01.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama: Ekonomisk uppgång trots global osäkerhet

Panorama: Ekonomisk uppgång trots global osäkerhet

2016 inleddes med fallande oljepriser, Brexit under sommaren och valet av Donald Trump under hösten. Kan vi hoppas på mer lugn - eller till och med förbättringar under 2017?

 

Även om slutet av 2016 präglades av störningar i USA med det oväntade resultatet av det amerikanska presidentvalet och Fed’s efterlängade höjning av styrräntan, utlöste inga av dessa händelser en kollaps på de finansiella marknaderna. I tillväxtekonimierna har det även noterats en höjning under de senaste måndaderna, men kan det fortgå?

 

 

Ta del av publikationen ”Ekonomisk uppgång trots global osäkerhet”

/INNEHÅLL

 

  • Världsekonomin : efter ett tumultartat 2016, en viss förbättring 2017
  • Ihållande moln på horisonten för 2017: detaljerom Brexit och USA: s politik
  • Politisk risk  2017: Stormvarning
  • Tillväxtländer : två länder under bevakning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama: Ekonomisk uppgång trots global osäkerhet (1,18 MB)
Sidans topp