Coface garanterar en smidig internationell handel
26.05.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Frankrike

Panorama Frankrike

Är den franska ekonomin på väg mot återhämtning? Det är den frågan som ställs efter en start på 2016 som präglats av en rad positiva indikatorer för den franska ekonomin.  Men efter flera tjuvstarter  och lika många svikna förhoppningar sedan 2009 förblir försiktighet agendan för dagen.Det finns dock skäl till optimism: tillväxten accelererade under första kvartalet och, ännu viktigare, ekonomin är inte längre enbart beroende av hushållens konsumtion.  Företagens investeringar verkar äntligen ta fart och kommer att ge ett positivt bidrag till tillväxten i år,  detta för första gången sedan 2012. Företagens ökade marginaler som möjliggjorts genom det  låga oljepriset  och regerings åtgärder för att minska bördan för företagen verkar äntligen ha lönat sig.  Företagskonkurser har minskat kraftigt och förväntas att minska med  3,2% för året som helhet. Denna trend återspeglas i företag av alla storlekar och i alla regioner (med undantag för Ile-de-France och Centre-Val-de-Loire).

 

Det enda molnet på horisonten är att exportföretag  i de flesta branscher (med kemikalie- och flygteknik som de enda undantagen) lider av nedgången i efterfrågan från tillväxtländerna . Denna något  positiva bedömningen har minskat riskbedömningen för sex sektorer av de tolv som granskats (fordons-, bygg-, läkemedel, kemikalier, distribution och transport) som alla har omklassificeras och endast en, textil/kläder har nedgraderats. Vägtransportsektorn som är i fokus i denna publikation är ett bra exempel på den franska tillväxtdynamiken som förväntas bli 1,6% i år och 1,3% 2017.

 

Efter flera svåra år kan nu företag inom denna sektor dra nytta av de kombinerade effekterna av en nedgång i oljepriset och tillväxt i huhållens konsumtion. Även om företagskonkurserna minskar kvarstår strukturella svagheter. På medellång sikt  kommer sektorn att förbli begränsad genom sin brist på priskonkurrens samtidigt som risken för upphävandet av Schengenavtalet kommer att ha en negativ  men måttlig effekt ( uppskattningsvis 0,4%) på vägtransporter.

 

 

 

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29
 Mail : maria.krellenstein@coface.com 
      
 Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Mail: justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Frankrike (626,67 kB)
Sidans topp