Coface garanterar en smidig internationell handel
13.07.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama: Insolvens i Central- och Östeuropa

Panorama: Insolvens i Central- och Östeuropa

Företag i Central- och Östeuropa rapporterade solid ekonomisk samt en mer strukturerad tillväxt förra året. Tack vare den positiva situationen på arbetsmarknaden har arbetslösheten sjunkit för att nå historiskt låga nivåer i många fall. Detta i kombination med stigande löner och låg inflation har gjort den privata konsumtionen till  en viktig drivkraft för tillväxten.  Investeringar, en annan viktig del av den inhemska efterfrågan växte - tack vare företagens ökade förväntningar och i synnerhet till ökad användning av EU-medel (det sista året av tillgängligheten till  föregående EU-budget)  för att medfinansiera projekt. Företag inom regionen har sett ökad efterfrågan från den huvudsakliga exportdestinationen euroområdet. Även om återhämtningen inom euroområdet är svag kompenserar den ökade exporten till regionen för den ryska avmattningen och det officiella förbudet mot export av utvalda varor till Ryssland.

 

Positiva makroekonomiska förhållanden har föga förvånande lett till en förbättrad situation för företagen. Antalet konkurser minskade under loppet av förra året i nio av 13 länder och BNP-viktade regionala konkurser var i genomsnitt -14%. Självfallet varierade företagskonkurserna  i olika takt bland regionens ekonomier. Tvåsiffrig försämring noterades i Ukraina och Litauen medan Rumänien och Ungern har åtnjutit betydande förbättringar. En del av dessa enorma svängningar döljer detaljer som är landspecifika och som påverkade deras prestationer förra året och detta förklaras i detta Panorama.  För de flesta länder har antalet konkurser ännu inte återvänt till nivåerna före krisen 2008. I Tjeckien var konkurserna nästan fyra gånger högre än under 2008, i Polen 1,8 gånger högre och i Slovenien 2,2 gånger högre. Samtidigt är nivåerna för  företagskonkurser i Slovakien och Rumänien är fortfarande under nivåerna före krisen.  Sammantaget målar konkursstatistiken för 2015 upp en mer positiv bild för företag i Central- och Östeuropa. Denna trend bör kvarstå, eftersom företagen fortsätter att dra nytta av den gynnsamma ekonomiska miljön, särskilt jämfört med den turbulens som upplevs av många andra tillväxtekonomier .  Den regionala förbättringen bekräftas av Coface landriskbedömningar som innehöll flera uppgraderingar i år. I januari höjdes bedömningen för  Ungern  till A4, medan  uppgraderingar av Lettland till A4, Litauen till A3, Rumänien till A4 och Slovenien till A3 skedde i  juni. De flesta Central- och Östeuropeiska länder har därför uppgraderats till acceptabla risknivåer.

Företagen kommer att fortsätta att dra nytta av gynnsamma förhållanden i år, även om konkurserna kommer att minska i en långsammare takt än förra året. Coface förutspår att företagskonkurser kommer att sjunka med 5,3% för helåret 2016.

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail: justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama: Insolvens i Central- och Östeuropa (1,57 MB)
Sidans topp