Coface garanterar en smidig internationell handel
18.03.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Kina: Coface årliga undersöking om betalningserfarenheter och kreditrisker

Panorama Kina: Coface årliga undersöking om betalningserfarenheter och kreditrisker

Sedan 2003 genomför Coface årliga undersökningar om företagens betalningserfarenheter i Kina. 2015 minskade de genomsnittliga kreditvillkoren åter, vilket återspeglar en mer försiktig inställning till att bevilja krediter till kunder. Den totala betalningserfarenheten i Kina försämrades och förblev mycket utmanande under 2015. Över 80% av de tillfrågade i undersökningen rapporterar erfarenhet av förfallna fordringar,  58,1% en ökning av förfallna belopp under de senaste året och 17,9% ultra-långa belopp med över 180 dagar som överstiger 5% av den årliga omsättningen. Detta är helt i linje med ökningen av oreglerade banklån, det ökande antalet företagskonkurser och försämringen av verksamheters och investerares förtroende.

 

Det finns en växande oro om den framtida banan för den kinesiska ekonomin, vilket återspeglas av volatiliteten på aktiemarknaderna , kapitalutflöden  och tryck på valutakursen. Ett växande antal företag tror att den kinesiska ekonomiska nedgången kommer att påverka deras köpares betalningsförmåga 2016.

 

Byggsektorn verkar vara den mest utsatta och situationen försämras snabbt.  28,3% av dess kreditförsäljning är förfallet med över 150 dagar. Metall- och IT-sektorn rapporterar 13% respektive 15,2% som förfallet med mer än 150 dagar. Vissa sektorer är mindre drabbade, men även sektorer i direkt relation till hushållskonsumtionen såsom detaljhandeln och fordonssektorn ser en försämring av betalningsupplevelserna.

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Ladda ned denna publikation : Panorama Kina: Coface årliga undersöking om betalningserfarenheter o... (752,95 kB)
Sidans topp