Coface garanterar en smidig internationell handel
19.02.2016
Företagspublikationer

Panorama Kina-Latinamerika

Panorama Kina-Latinamerika

Under Kina -Celac forumet som hölls i början av förra året meddelade  Kina sin avsikt att öka sina investeringari Latinamerika till 250 miljarder dollar under de närmaste tio åren och ambitionen att uppnå ett årligt handelsflöde på 500 miljarder dollar under samma period. Detta tillkännagivande är goda nyheter för Latinamerika  som upplevde recession 2015. Enligt Coface prognoser, såg regionen en 0,6% nedgång i BNP 2015 och förväntas visa en marginell förbättring under 2016 (-0,2%).

 

Även om  avmattningen till viss mån är resultatet av interna faktorer har effekterna av en mindre dynamsik kinesisk aktivitet inte varit utan konsekvenser för Latinamerika, särskilt när det gäller handel.  Dessutom har detta fenomen bidragit till nedåttrycket på de globala råvarupriserna, något som utgör en viktig källa till intäkter för de latinamerikanska ekonomierna.

 

 

 Med den kinesiska  ekonomiska modellens  övergång från en investeringsledd  till en allt mer konsumtiondriven ekonomi  är det osannolikt att dra nytta av en stark återhämtning av priserna på metaller och energi i synnerhet. Priserna på jordbruksprodukter kommer inte att öka avsevärt på kort sikt, men bör vara högre på lång sikt, med tanke på den strukturella uppåtgående  trend av efterfrågan kopplad till världens växande befolkning och tillväxten av medelklassen i tillväxtländerna.

 

Denna  utgåva fokusera på de allt starkare banden mellan Kina och Latinamerika. Vad som ursprungligen började som länkar för handel har nu utvidgas till andra områden. Till exempel har den asiatiska jätten blivit  en viktig finansiell aktör för ekonomier med begränsad tillgång till internationella marknader och ökar sina investeringar i den latinamerikanska regionen. Ändå förblir lånevillkor och genomförandet av projektet viktiga nyckelfrågor.

 

 

 

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

 

Ladda ned denna publikation : Panorama Kina-Latinamerika (689,49 kB)
Sidans topp