Coface garanterar en smidig internationell handel
22.08.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Kina - ökade kreditrisker

Panorama Kina - ökade kreditrisker

Kinas pågående strukturreformer har flyttats till ett ökat fokus på tjänster och konsumtion, vilket gör landets tvåhastighets-ekonomi ännu tydligare. Klyftan mellan sektorerna (vinnare och förlorare) är kopplat till deras tillväxtpotential på medellång och lång sikt, relevanta politiska åtgärder och strukturell efterfrågan.

 

Sektorvinnarna och förlorarna indikerar utsikterna för tillväxt på lång sikt, medan Coface uppdaterade riskbedömning pekar på de kortfristiga kreditriskerna för kinesiska företag inom 12 branscher. Sektorvinnare med sannolikt ljusa och långsiktiga tillväxtutsikter, såsom läkemedel och detaljhandeln har tilldelats bedömningen låg eller medelhög risk. IKT segmentet är ett undantag från detta. Som sektorvinnare har de tilldelats hög risk. Detta tyder på att kreditriskerna för kinesiska företag inom IKT-sektorn förmodligen är hög på grund av hårdare regional konkurrens trots marknadens starka och långsiktiga tillväxtpotential.

 

Förlorarna som sannolikhet kommer att möta långsiktiga tillväxtutmaningar, såsom kemikalier och metaller, tilldelas riskbedömningen hög eller mycket hög risk. Detta tyder på att de höga till mycket höga kreditriskerna för kinesiska företag inom dessa sektorer kommer att kvarstå på längre sikt. Neutrala sektorer som inte direkt gynnas av regeringens strukturreformer (t.ex. Agrofood, papper, trä och textilier), har riskbedömningen som antingen medium eller hög risk.

 

Bland de 12 sektorer som granskats är det endast bygg- och metall med riskbedömningen mycket hög risk. Riskerna för dessa två sektorer är något kopplade till skuldproblem mitt i en kraftig ökning av nödlidande lån, industriell överkapacitet och zombie-företag. Dessa risker kan åtgärdas något, genom reformer av statsägda företag, där åtgärder för ”Stängning”, ”Rekonstruktion” och ”Offentligt-privat-partnerskap” kan komma att genomföras.

 

Läkemedelssektorn uppvisar alltjämt stabila vinstmarginaler. Förutom en klar förbättring av företagens betalningserfarenhet 2015 är läkemedelsföretagen mindre beroende av upplåning för sina verksamheter och investeringar. Utsikterna på medellång sikt är positiv med en strukturell ökning av efterfrågan som stöds av den fortsatta ökningen av medelklassen och den åldrande befolkningen.

 

 

INNEHÅLL/
  • Sektorriskbedömning: Byggnads-, Metaller- och Läkemedel
  • Kinas statsägda företag: Reformer
  • Priserna på bostäder i Kinas 70 största städer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail: justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Kina - ökade kreditrisker (636,69 kB)
Sidans topp