Coface garanterar en smidig internationell handel
04.03.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Latinamerika

Panorama Latinamerika

Latinamerika är en stor producent av varor och senaste nedgången i oljepriserna påverkar länderna i regionen på olika sätt. Några av dem kan dra nytta av de lägre priserna, andra negativt redan på kort sikt och slutligen en tredje grupp skulle kunna påverkas endast på medellång sikt.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
  • Brant nedgång i oljepriserna och dess blandade effekt på Latinamerika
  • Analys av sektorer
  • Slutsats
  • Gruvdriften i Chile
  • Byggnadssektorn i Colombia
  • Bilindustrin  i Argentina
Ladda ned denna publikation : Panorama Latinamerika (498,83 kB)
Sidans topp