Coface garanterar en smidig internationell handel
23.09.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Latinamerika: Varför är exporten från tillverkningsindustrin alltjämt dämpad?

Panorama Latinamerika: Varför är exporten från tillverkningsindustrin alltjämt dämpad?

Fram till 2014 fick Latinamerikas export draghjälp av Kinas enorma aptit på råvaror och ökningen av de internationella priserna. Regionens rika naturtillgångar ledde till ekonomiska vinster under boomen för råvaror och de blev en stor leverantör av basprodukter, i synnerhet till Kina.  Men denna trend ledde till ett apprecieringstryck på växelkurser i många länder inom regionen. Som en följd blev tillverkningsindustrin mycket mer utsatt för internationell konkurrens än den primära sektorn.

 

Detta panorama analyserar resultatet av exporten av tillverkningsindustrin  från 1995 till 2015 och undersöker varför den alltjämt är dämpad trots den kraftiga försämringen i växelkurser sett sedan mitten av 2014. Vi har studerat data om de sex viktigaste länderna (Brasilien, Mexiko, Argentina, Chile, Peru och Colombia) som tillsammans representerade mer än 90% av Latam's totala export 2015 avseende tillverkningsindustrin. 

 

Den andra delen av detta Panorama undersöker andra faktorer (förutom bristen på dynamik i den globala tillväxten, vilket har lett till en svagare utländsk efterfrågan) som kan ha påverkat den svaga utvecklingen av export. Dessa ytterligare faktorer som skulle kunna hindrar konkurrenskraften inkluderar höga arbetskostnader, dålig kvalitet på infrastruktur och ett otillräckligt antal handelsavtal.

 

Sammanfattningsvis, eftersom exporten från tillverkningsindustrin inte förväntas visa en återhämtning, är det osannolikt att handeln kommer att vara en starkt bidragande orsak till ökad tillväxt av ekonomierna inom regionen under de kommande åren. Tillväxten i regionen väntas därför förbli trög och Coface förutspår att BNP krymper med 0,5% år 2016, följt av en marginell uppgång på 1,2% år 2017.

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Latinamerika: Varför är exporten från tillverkningsindustr... (553,24 kB)
Sidans topp