Coface garanterar en smidig internationell handel
10.09.2015
Företagspublikationer

Panorama Latinamerika

Panorama Latinamerika

Tillväxten i Latinamerika har bromsat in sedan 2011, och uppskattades till 1,2% 2014. Detta svaga resultat förvärrades av konjunkturella faktorer som nedgången i råvarupriserna - och särskilt djupdykningen i oljepriserna  sedan andra halvåret 2014. 2015 kommer att se en fortsättning av denna nedåtgående trend och den regionala tillväxten förväntas försvagas för femte året i rad.

 

Den minskade aktiviteten var inte scenariot för alla länder i Latinamerika. Mexiko var ett undantag. Aktivitet i Mexiko ökade under 2014 med + 2,1% jämfört med + 1,4% under 2013. Landet hindras dock  av problem i samband med den svaga rättsstaten och höga nivåer av våld på grund av drogkartellerna. Alla andra stora LATAM ekonomier minskade 2014. För Colombia observerades endast en liten minskning i tillväxttakten  2014, till 4,6%, en minskning från 4,9% år 2013.  Brasiliens ekonomi har stått inför en förtroendekris i samband med korruptionsskandaler (Petrobras) och en utmattad konjunktursutjämnande modell. Samtidigt har aktiviteten i Chile har påverkats negativt av lägre kopparpriser och skattereformer som främjas av president Michelle Bachelet, som orsakade en minskning av förtroendeindex. I Peru sjönk tillväxten från 5,8% under 2013 till 2,4% 2014 till följd av lägre mineralpriser och förseningar i gruvprojekt.

 

I detta Panorama kommer vi att fokusera på Argentina, Colombia och Ecuador. Argentina kommer att hålla presidentval i oktober och kommer att uppvisa en konjunkturnedgång 2015. Colombia fortsatte att visa en stark utveckling under 2014 men har tappat fart på grund av de direkta och indirekta effekterna av det lägre oljepriset. Ekonomin i Ecuador fortsätter att drabbas hårt av det låga oljepriset. Oljeintäkter är en viktig inkomstkälla för regeringen och landets tillväxt är starkt beroende av offentliga utgifter. Coface riskanalytiker inkluderade Ecuadors landriskbedöming på bevakningslistan i slutet av mars (för närvarande B, se detaljer i tabell 1). Den andra delen av den uppdaterade sektor barometer för Latinamerika är inriktad på känsliga sektorer i Colombia och Argentina.

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Latinamerika (781,04 kB)
Sidans topp