Coface garanterar en smidig internationell handel
09.09.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Nordafrika

Panorama Nordafrika

Jordbruk/spannmål är fortfarande en av de viktigaste sektorerna för de nordafrikanska ekonomierna även om dess bidrag varierar över regionen. Under 2014 stod sektorn för 9,5% av det totala bruttomervärdet i Tunisien, 12,7% i Algeriet, 13% i Egypten och 15,6% i Marocko. 2015 sysselsatte sektorn 21,7% av den totala arbetskraften i Egypten, 15% i Tunisien och 40% i Marocko.

 En del av de gynnsamma faktorer som gynnat sektorn inkluderar stigande befolkning, ökad efterfrågan på förädlade livsmedel, högre inkomster per capita och förbättrad produktionskapacitet.

 

Lokala förhållanden och statliga strategier är dock viktiga faktorer som påverkar de särskilda utmaningar som alla inom regionen ställs inför. I Marocko har regeringen prioriterat utvecklingen av sektorn sedan 2008 och säkerställt fortsatta investeringsnivåer. I Algeriet har regeringen nyligen börjat främja vikten av självförsörjning av livsmedel. De stigande disponibla inkomsterna och förändrade konsumtionsvanor i Egypten har ökat den inhemska konsumtionen av jordbruk- spannmålssektorn.

 

De statliga strategierna för att stödja jordbruket och spannmålssektorn är främst fokuserat på att säkerställa att livsmedelsförsörjningen möter efterfrågan, en stor utmaning som försvåras av regionens snabbt växande befolkningen och inkomst per capita.

 

Även om framsteg redan har gjort kvarstår en del utmaningar. Den största är den relativt dåliga infrastrukturen vilket driver upp transportkostnaderna och därmed minskar vinstmarginalerna. I vissa områden med utmanande topografi och svåra klimatförhållanden blir odlingen av många jordbruksprodukter nästan omöjlig. Pressade livsmedelspriser i regionen kan också avskräcka nya investeringar inom sektorn.

 

När det gäller Algeriet är det ihållande låga oljepriset ytterligare en faktor som bidrar till risker eftersom landet är starkt beroende av intäkter från kolväten för att ge stöd och incitament för jordbruks- och livsmedelsindustrin. Detta i sin tur påverkar sektorns förmåga negativt och möjlighet att attrahera investeringar som är nödvändiga för fortsatt utveckling.

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

 

Maria KRELLENSTEIN

Tel : +33 1 49 02 16 29

 Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

 

 

Justine LANSAC

 Tel : +33 1 49 02 24 48

 Mail : justine.lansac@coface.com

 

Ladda ned denna publikation : Panorama Nordafrika (182,98 kB)
Sidans topp