Coface garanterar en smidig internationell handel
24.03.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Överblick Tjeckoslovakien

Panorama Tjeckoslovakien

Tjeckoslovakien är tillbaka på snabbspåret. Efter recession under 2012 och 2013 på grund av finanspolitisk konsolidering samt skuldkrisen i Euroområdet har ekonomin återvunnit sin styrka med en solid tillväxttakt på 2.0% 2014 och skulle få ytterligare fart med 2.5% under 2015 enligt Coface prognos.

 

Analysen av sektorer i detta Panorama fokuserar på fordons- och  detaljhandeln. Avsnittet ’Fordon’ belyser särskilt tillverkningen av personbilar med VW’s Skoda och utländska märken som gör Tjeckoslovkakien till den trettonde största tillverkaren i världen.

Ladda ned denna publikation : Panorama Överblick Tjeckoslovakien (2,90 MB)
Sidans topp