Coface garanterar en smidig internationell handel
06.11.2014
Ekonomiska publikationer

Panorama Polen

Panorama Polen

Polen är ett av de länder som inte noterat en tillbakagång under de senast åren.

Företagskonkurser har dock varit på uppgång sedan 2008 med  883 konkurser under 2013 som är det högsta  noterade resultatet  under 9 år. Den minskade inhemska efterfrågan orsakade mindre bidrag till landets BNP-tillväxt något som direkt påverkade polska företag. I år förbättrades utsikterna i och med den långsamma återhämtningen i euroområdet med förbättrade utsikter för arbetsmarknaden, vilket bör leda till en drivkraft för den privata konsumtionen. Begränsningen kom från en stagnation i Ryssland som var den femte störste exportmarkanden samt även den efterföljande konflikten mellan Ryssland och Ukraina. På den inre marknaden har de poliska hushållen börjat att öka sin konsumtion om än måttligt där fokus ligger mer på dagligvaror än på kaptialvaror. Det tyder på att de ännu inte är övertygande om en långsiktig förbättring av den ekonomiska situationen.

 

Mot bakgrund av det som nämns ovan analyserar detta Panorama:

-Har den stigande trenden av företagskonkurser stoppast?

-Har företagen drabbats av en måttlig förbättring av en ökad inhemsk efterfrågan och kommer de att skadas av osäkerheten på exportmarknaden;stagnationen av den ryska ekonomin?

-Vad är utsikterna för obestånd?

Ladda ned denna publikation : Panorama Polen (1,47 MB)
Sidans topp