Coface garanterar en smidig internationell handel
16.12.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Polen – I fokus detaljhandeln

Panorama Polen – I fokus detaljhandeln
Den privata konsumtionen har blivit den främsta drivkraften för ekonomin

Trots den rådande globala ekonomiska turbulensen och nedgången i de största tillväxtmarknaderna presterar Central- och Östeuropa bra. Bland denna grupp av länder fortsätter  Polens ekonomi att uppvisa en solid tillväxttakt. Våra tillväxtprognoser för den polska ekonomin, på 3,5% för 2015 och 3,4% för 2016, förutsätter fortsatt starkt bidrag från den inhemska efterfrågan, med den privata konsumtionen som den viktigaste drivkraften för tillväxten.  Tidigare kvartal har redan visat den goda dynamiken inom detaljhandeln. Detta beror på förbättringarna på den polska arbetsmarknaden med fallande arbetslöshet och stigande löner tillsammans med de positiva effekterna av den importerade inflationen på konsumenternas köpkraft. Med dessa faktorer är utsikterna positiva för detaljhandeln. Icke desto mindre är den ökade konsumtionen under sin potential, eftersom hushållen fördelar en del av sina inkomster på sparande till följd av svårigheter under tidigare år.

 

En ny skatt kommer att införas riktad till de största detaljhandelskedjorna. De nya skatteåtgärderna komer att påverka många enheter, både utländska och inhemska, som sannolikt kommer att överföra en majoritet av skattebördan på konsumenterna. De största återförsäljarna kommer med sannolikhet att behålla sin position, eftersom de har möjlighet att erbjuda lägre priser till kunderna än de mindre kedjorna.

 

Detta Panorama fokuserar på efterfrågesidan av den makroekonomiska miljön som så starkt avgör affärsresultat för detaljhandeln, samt på livsmedelsbutiker, eftersom de utgör den största delen av Polens detalhandelssektor. Dagligvaruhandeln är sekotrn som kommer att påverkas mest av den nya skatten.

 

 

 

MEDIE KONTAKT/

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Polen – I fokus detaljhandeln (2,92 MB)
Sidans topp