Coface garanterar en smidig internationell handel
11.01.2017
Ekonomiska publikationer

Panorama Polen - betalningsförseningar återkommande för polska företag

Panorama Polen - betalningsförseningar återkommande för polska företag

Coface första studie om betalningserfarenheter i Polen genomfördes under en period av tillfällig nedgång i ekonomin. Detta har främst berott på övergången till den nya EU-budgeten och oviljan bland företag att investera i anläggningstillgångar under 2016. Jämfört med 2015, uppskattar Coface att BNP-tillväxten var 1,2 procentenheter lägre 2016. Undersökningen har analyserat betalningsbeteendet bland  företag, något  som speglar både den ekonomiska situationen och företagsklimatet . Vår analys täcker ett brett spektrum av företagsstorlekar och sektorer. Försäljningen på kredit används i stor utsträckning och de flesta företag erbjuder relativt korta betalningsperioder på upp till en månad.

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Polen - betalningsförseningar återkommande för polska för... (705,64 kB)
Sidans topp