Coface garanterar en smidig internationell handel
04.06.2015
Ekonomiska publikationer

Panorama Turkiet

Panorama Turkiet

Efter ett decennium av väl genomförda reformer och hög tillväxt verkar den turkiska ekonomin kämpa för att behålla samma tillväxt. Coface förväntar sig en tillväxt på 3,5% i år - fortfarande en solid takt, men under den potentiella tillväxttakten som uppskattas till 5%. Återhämtningen i den amerikanska ekonomin och Feds exit-strategi har drivit den globala ekonomin in i en ny era. Tillväxtländerna står inför nya utmaningar på grund av mindre tillgänglig likviditet och strukturella svagheter. De största utmaningarna för den turkiska ekonomin under den kommande perioden anses vara den höga volatiliteten i den turkiska liran, återhämtningen med en alltjämt bräcklig tillväxt i Europa och geopolitiska risker som tynger även de bästa exportmarknaderna. Tillsammans med de allmänna valen i juni 2015 är dessa faktorer som leder till en avmattning i hushållens konsumtion och investeringsutgifter.

 

Textil- och beklädnadsindustrin är bland de sektorer som påverkas mest av utvecklingen i den globala ekonomin. Regionala spänningar tynger också exportresultatet för turkiska textil och konfektionsföretag. Coface har omvärderat riskbedömningen för textilsektorn till hög risknivå från medelhög risk, främst på grund av den restriktiva effekten av eurons förstärkning på exportintäkter, ökad import och produktionskostnader, den bräckliga återhämtningen i kärnmarknaden i Europa, förluster som noterats i Ukraina och Ryssland och slutligen försämringen av företagens betalningsmoral. Klädbranschen uppgår för närvarande till medelrisknivå men övervakas noga.

 

Läkemedelssektorn är fortsatt stabil, trots ett omfattande regelverk och lägre vinstmarginaler. Coface riskbedömning för denna sektor är låg risk. Sektorn gynnas av de turkiska medborgarnas tillgång till hälso- och sjukvårdtjänster, högre inkomst per och capita och högre läkemedelsutgifter per capita. Även om referensprissystemet sätter press på priserna vilket i sin tur  begränsar investeringar i ny teknik har sektorn fortfarande starka grundvalar som krävs för en stabil resultatutveckling.   

 

presskontakter

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 
Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Turkiet (1,56 MB)
Sidans topp