Coface garanterar en smidig internationell handel
03.03.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Tyskland

Panorama Tyskland

Den tyska ekonomin har bytt tillväxtmodell  under de senaste åren. Medan den inhemska efterfrågan (särskilt den privata konsumtionen)  var svag under större delen av 2000-talet är det för närvarande den viktigaste drivkraften för tillväxten. Som kontrast har däremot nettoexporten som tidigare varit  så viktig för den tyska ekonomiska tillväxten varit relativt neutral när det gäller tillväxten under 2015. Nettoexporten kommer även sannolikt att dämpa BNP-tillväxten i år på grund av en svagare exporttillväxt och fortsatt stark tillväxt i importen. Tack vare landets starka inhemska efterfrågan prognostiserar Coface en BNP-tillväxt på 1,7% för innevarande år.

 

INNEHÅLL/
  • Den tyska ekonomin: En ny tillväxtmodell
  •  Riskerna för tyska exporten har ökat kraftigt
  •  Exportutvecklingen inom nyckelsektorer
  •  Slutsats

 

Media Kontakt

Maria KRELLENSTEIN
Tel : +33 1 49 02 16 29
Mail : maria.krellenstein@coface.com 
 
Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

Ladda ned denna publikation : Panorama Tyskland (754,99 kB)
Sidans topp