Coface garanterar en smidig internationell handel
30.11.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Tyskland

Panorama Tyskland

Signalerna för den tyska ekonomin är positiva med en hög grad av stabilitet. Coface förväntningar på god tillväxt är därför föga förvånande.

 

Den främsta tillväxtfaktorn för 2017 kommer återigen att vara den privata konsumtionen, som främst drivs av landets rekordhöga nivåer av sysselsättning. Konsumenternas köpavsikter kommer att få ytterligare drivkraft, dock  mindre än 2016, på grund av lägre reallöneökningar till följd av stigande inflation

 

Huvudfokus för 2017 kommer att ligga på den politiska arenan, med presidentvalet i Frankrike och Förbundsdagsvalet i höst. De fem delstatsvalen i år anses viktiga indikatorer för det kommande federala valet och det kan förväntas att den framtida federala regeringen - oavsett färg - kommer att vara mindre kraftfull än den nuvarande "stora koalitionen". Detta kommer att hålla reformer till en miniminivå.

 

Riskerna för den tyska ekonomin skulle också kunna uppstå på exportsidan. Den globala handeln förväntas endast växa måttligt under 2017. Specifika risker i några av de största mottagarländerna för tysk export- såsom Brexit och nedkylningen av Kinas och USA’s ekonomi  lurar i bakgrunden. Osäkerhet kan också komma att öka i efterdyningarna av det amerikanska presidentvalet. Den tyska exporten kommer bara att växa med 2,3% 2016 och 3,4% under nästa år.

 

Mot bakgrund av detta förutspår Coface att nedgången av konkurser kommer att fortsätta för femte året i rad av rekordlåga nivåer 2017. Ändå förväntas den nedåtgående trenden att fortsätta i en något långsammare takt.

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Tyskland (954,89 kB)
Sidans topp