Coface garanterar en smidig internationell handel
10.05.2016
Ekonomiska publikationer

Panorama Ungern: Är bolagen i startblocket för hållbar tillväxt?

Panorama  Ungern: Är bolagen i  startblocket för hållbar tillväxt?

 

Efter att ha åtnjutit en pallplats för tillväxt bland CEE nationerna 2014 har Ungern registrerat en avmattning. Men med 2,9% 2015 och 2,2% för innevarande år (Coface prognos) drar de alltjämt nytta av en måttligt växande ekonomi.

Ekonomiskt stöd från EU kommer inte att öka den ungerska tillväxten som den gjorde de senaste två åren, men med det allt snabbare upptaget av nya EU-medel, kommer de positiva effekterna tillbaka nästa år.

 

Under 2016 kommer tillväxten att vara nära sin potential (beräknad till 2,5% av den ungerska riksbanken), som drivs av den privata konsumtionen och som i sin tur stärkts av fallande arbetslöshet, högre disponibla inkomster, offentligt välfärdsprogram samt en  lösning av probelmatiken kring hypotekslånen i utländsk valuta.

 

Allt detta skapar förutsättningar för högre omsättning för detaljhandeln som redan drar nytta av den ökande försäljningen. Sektorriskbedömningen i detta Panorama visar att effekterna inte bara härrör från landets interna miljö och affärsmässiga villkor utan också av utecklingen på de utländska marknaderna. Detta är scenariot för metallsektorn som lider av de negativa effekterna av låga internationella råvarupriser. Fordonssektorn har dock gynnats av ökad efterfrågan på sina kärnmarknader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Kontakt

 

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29
 Mail : maria.krellenstein@coface.com 
     
 Justine LANSAC
Tel : +33 1 49 02 24 48 

 

Mail: justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama Ungern: Är bolagen i startblocket för hållbar tillväxt? (2,85 MB)
Sidans topp