Coface garanterar en smidig internationell handel
18.10.2016
Företagspublikationer

Panorama: Vilken påverkan har den politiska osäkerheten på tillväxten i Europa 2017?

Panorama: Vilken påverkan har den politiska osäkerheten på tillväxten i Europa 2017?

Den brittiska  folkomröstningen i juni ,parlamentsvalet i Spanien under december 2015 och juni 2016 ...Under de senaste 12 månaderna har vi sett ett ökat antal av politiska tidsfrister med oväntade resultat och osäkra konsekvenser i Europa. Men det politiska tempot är inställt på att ta fart igen under det kommande året med folkomröstningen i Italien, presidentvalet i Österrike den 4 december, det eventuella parlamentsvalet i Spanien den 25  december, val i Nederländerna den 15 mars, president- och parlamentsval i Frankrike i maj och juni och inte att förglömma, omröstningen i Tyskland hösten 2017. Kommer den ekonomiska tillväxten att motstå det allt snabbare tempot?

 

Tillväxten kan givetvis påverkas på olika sätt av ökad politisk osäkerhet t.ex. försenade investeringar och företagsinvesteringar, en nedgång av konsumenternas förtroende, eller en nedgång på aktiemarknaderna. Även om det är lätt att räkna upp de olika kanalerna är det betydligt svårare att kvantifiera effekterna av den politiska osäkerheten på tillväxten.  

 

Efter att ha analyserat den politiska risken i 14 länder i Västeuropa genom att ta hänsyn till riskindikatorer som är stigande för regionen (den ökade EU-skepticismen, motstånd mot invandring) har vi byggt en ekonometrisk modell som syftar till att mäta effekterna av en ökad politisk osäkerhet på BNP-tillväxten i fem länder: Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien.

 

Detta tyder på att ökningen av politisk risk som noterats sedan krisen har skadat tillväxten med 0,2 procentenheter i genomsnitt, påverkan på investeringar  (0,5) är högre än den för hushållens konsumtion (0,1). Ändå döljer detta genomsnitt tydliga skillnader, tillväxten i Storbritannien  (0,3), Frankrike (0,4) och Spanien (0,3) påverkades mer av politisk risk än Italien och Tyskland. I händelse av att de fyra sist nämnda länderna drabbas av en ökning av politisk osäkerhet liksom den i Storbritannien vid tidpunkten för folkomröstningen i juni, skulle deras tillväxt göra ett avtryck med omkring 0,5 procentenheter i genomsnitt.

 

 

 

 

 

 

MEDIA KONTAKT

Maria KRELLENSTEIN

 Tel : +33 1 49 02 16 29

Mail : maria.krellenstein@coface.com

 

Justine LANSAC

Tel : +33 1 49 02 24 48

Mail : justine.lansac@coface.com

Ladda ned denna publikation : Panorama: Vilken påverkan har den politiska osäkerheten på tillväx... (1,22 MB)
Sidans topp